Definicja miłości

Email Drukuj PDF

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

1J 4.10


Miłość polega na tym, że ona kocha najpierw. Nie myśmy umiłowali Boga, chociaż Jemu jako naszemu Stwórcy należało się nasze oddanie. My uczyniliśmy coś wręcz odwrotnego -  wybraliśmy własne drogi, a nasza grzeszność jest dowodem na to, że w swoim naturalnym stanie zignorowaliśmy Najwyższego Władcę.

Bóg mógłby od nas żądać wielu rzeczy i miałby do tego pełne prawo. Ale On najpierw umiłował, a ponieważ umiłował, dlatego posłał swojego Syna. Miłość polega na tym, że ona poświęca to, co ma najlepszego by ratować to, co nie ma żadnych szans. Miłość polega na tym, że ona płaci wysoką cenę za coś, co jest przeznaczone na śmietnik i czyni je bezcennym.